تقسیم سود در حسابداری فروشگاهی

جامع ترین سیستم نرم افزار تخصصی فروشگاهی (شریک) نرم افزار (شریک)  دستاورد جدیدی از  یک سیستم  حسابداری  فروشگاهی است  این نرم افزار  علاوه  بر مزیت های  موجود در سایر  نرم افزار ها ی   ,   به  مسئله  مهم  شراکت  و سهامداران  و تقسیم  سود  عادلانه  بین   ایشان   پرداخته  که از  مهم ترین  بخش های  نرم افزار 

ادامه مطلب