نسخه اصلی را دانلود کنید و یک دوره با آن کار کنید ..و اگر مورد رضایت قرار گرفت نسبت به خرید آن اقدام نمایید .

لطفا در رابطه با آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار بصورت رایگان با برنامه نویس سیستم تماس بگیرید.

اباصلتی 09151110677

 

دانلود آپدیت نرم افزار

این نرم افزار همانند سایر نرم افزار همیشه در حال بروز رسانی است و نسخه های جدید تر و امکانات بهتر در آپدیت نرم افزار قرار دارد .